Besluit forfaitair percentage afval 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 21-12-2006 t/m 31-12-2014

Besluit van 11 december 2006, nr. ET/ED/6105131, tot vaststelling van het percentage duurzame elektriciteit van de totale hoeveelheid elektriciteit die wordt opgewekt door middel van niet-zuivere biomassa in een afvalverbrandingsinstallatie

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Een afschrift van het besluit wordt gezonden aan de garantiebeheerinstantie.

Den Haag, 11 december 2006

De

Minister

van Economische Zaken,

J.G. Wijn

Terug naar begin van de pagina