Regeling geurhinder en veehouderij

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 13-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-12-2022.
Geldend van 01-12-2022 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Bijlage 2

Informatie geldend op 01-12-2022

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Regeling geurhinder en veehouderij
    Artikel: 3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 01-12-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Intrekking-regeling 01-12-2020 Stcrt. 2020, 64380 Stcrt. 2023, 11246
01-08-2015 Wijziging 24-06-2015 Stcrt. 2015, 16865 IENM/BSK-2015/115905 25-06-2015 Stb. 2015, 317 Inwtr. 1
16-04-2009 Wijziging 31-03-2009 Stcrt. 2009, 70 DP/2009024812 31-03-2009 Stcrt. 2009, 70
01-01-2007 Nieuwe-regeling 08-12-2006 Stcrt. 2006, 246 BWL/2006333382 12-12-2006 Stb. 2006, 671 Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit emissiearme huisvesting in werking treedt.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet geurhinder en veehouderij in werking treedt.2)
Naar boven