BTW-compensatiefonds, personeelsverstrekkingen

[Regeling vervallen per 26-06-2009.]
Geldend van 01-01-2007 t/m 25-06-2009

BTW-compensatiefonds, personeelsverstrekkingen

1. Inleiding

[Vervallen per 26-06-2009]

In het kader van de evaluatie van de Wet op het BTW-compensatiefonds heb ik overleg gevoerd met vertegenwoordigers van gemeenten, provincies en kaderwetgebieden. In dat overleg is overeengekomen maatregelen te treffen die leiden tot administratieve verlichting bij de uitvoering van die wet. In dit besluit tref ik zulke maatregelen voor personeelsverstrekkingen.

2. Goedkeuring compensatie van btw op personeelsverstrekkingen

[Vervallen per 26-06-2009]

De btw die aan een compensatiegerechtigd lichaam in rekening wordt gebracht en die betrekking heeft op goederen en diensten die worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden van het personeel, komt in beginsel niet voor compensatie in aanmerking (zie artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van de wet BCF en artikel 4, tweede lid, van de wet BCFartikel 2 van het uitvoeringsbesluit BCF).

In verband met de gewenste administratieve verlichting bij de uitvoering van de wet BCF, is overeengekomen om deze uitsluiting van compensatie te laten vervallen. Inmiddels heb ik maatregelen genomen die moeten leiden tot wijziging van de wet BCF en het uitvoeringsbesluit BCF. Vooruitlopend op die wijzigingen keur ik goed, dat compensatiegerechtigde lichamen met ingang van 1 januari 2007 het bepaalde in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van de wet BCF en artikel 2 van het uitvoeringsbesluit BCF buiten toepassing laten.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 december 2006

De

Minister

van Financiën,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Belastingdienst

,

J. Thunnissen

Terug naar begin van de pagina