Besluit vaststelling Subsidieplafond ORET 2007

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 12-04-2007 t/m 31-12-2007

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 1 december 2006, nr. DDE-0945/2006, tot vaststelling van een plafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond ORET 2007)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 7.2 en 7.3, onder h, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van het programma voor ontwikkelingsrelevante exporttransacties (ORET) geldt voor de periode 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 een subsidieplafond van € 119.000.000.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2008.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

plv. Directeur Directie Duurzame Economische Ontwikkeling

,

C. Rebergen

Terug naar begin van de pagina