Besluit vaststelling subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Terugkeer en migratie)

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 16-12-2006 t/m 31-12-2007

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 7 december 2006, nr. DPV/AM-631/06, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Terugkeer en migratie)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 2.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 geldt voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 28 februari 2007 een subsidieplafond van € 0,–.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2008.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken

,

R.V.M. Jones-Bos

Terug naar begin van de pagina