Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2007

Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Bijstellingsregeling accijns, motorrijtuigenbelasting en belastingen op milieugrondslag 2007

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 december 2006

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina