Regeling aanpassing bedragen leerlinggebonden budget in het voortgezet onderwijs schooljaar 2006–2007

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geldend van 17-12-2006 t/m 22-01-2014

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 november 2006, nr. PO/BenB/06-45776, houdende de aanpassing van de bedragen leerlinggebonden budget in het voortgezet onderwijs schooljaar 2006–2007 (Regeling aanpassing bedragen leerlinggebonden budget in het voortgezet onderwijs schooljaar 2006–2007)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 8a, tweede lid, van het Bekostigingsbesluit W.V.O.;

Besluit:

Artikel 1. Aanpassing bedragen

[Vervallen per 23-01-2014]

De bedragen bedoeld in artikel 8a, eerste lid, van het Bekostigingsbesluit W.V.O. worden met ingang van 1 augustus 2006 aangepast volgens de onderstaande tabel:

Toelaatbaar verklaard tot voortgezet speciaal onderwijs aan/van: (Onderwijssoort)

Bedrag LWOO/PRO exclusief her te besteden

bedragen

Bedrag Overig VO exclusief her te besteden bedragen

Her te besteden bedrag Personele bekostiging

Her te besteden bedrag Materiële bekostiging

a. dove kinderen

€ 2.216,46

€ 2.876,13

€ 4.689,68

€ 522

b. slechthorende kinderen

€ 1.424,87

€ 2.876,13

€ 3.033,24

€ 202

c. lichamelijk gehandicapte kinderen

€ 1.451,26

€ 2.876,13

€ 4.689,68

€ 437

d. langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap

€ 1.424,87

€ 2.876,13

€ 3.033,24

€ 256

e. zeer moeilijk lerende kinderen

€ 1.424,87

€ 2.876,13

€ 3.033,24

€ 139

f. meervoudig gehandicapte kinderen

€ 1.424,87

€ 2.876,13

€ 3.033,24

€ 256

g. cluster 4

€ 1.424,87

€ 2.876,13

€ 3.033,24

€ 256

Artikel 2. Inwerkingtreding

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2006.

Artikel 3. Citeertitel

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanpassing bedragen leerlinggebonden budget in het voortgezet onderwijs schooljaar 2006–2007.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina