Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2007

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2009.]
Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WIA 2007

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 76a, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 28 november 2006

De

voorzitter Raad van bestuur UWV

,

J.M. Linthorst

Terug naar begin van de pagina