Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2007

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2009.]
Geraadpleegd op 26-03-2023.
Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2007

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 74, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premie voor het kalenderjaar 2007 voor de vrijwillige verzekering op grond van de Werkloosheidswet wordt vastgesteld op 5,21%.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2007.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 28 november 2006

De

voorzitter Raad van bestuur UWV

,

J.M. Linthorst

Naar boven