Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2007

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2009.]
Geraadpleegd op 06-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2007.
Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-01-2007

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2007)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2007 Nieuwe-regeling 28-11-2006 Stcrt. 2006, 243 28-11-2006 Stcrt. 2006, 243
Naar boven