Tijdelijke regeling invoering Wft

[Regeling vervallen per 12-02-2009.]
Geldend van 01-01-2009 t/m 11-02-2009

Regeling van de Minister van Financiën houdende tijdelijke voorzieningen met betrekking tot de invoering van de Wet op het financieel toezicht en van de Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht (Tijdelijke regeling invoering Wft)

Artikel 7c

[Vervallen per 12-02-2009]

In artikel 1 van het Besluit bestuursorganen WNo en Wob dient onderdeel c te worden gelezen als:

c. de Stichting Autoriteit Financiële Markten, voor zover belast met werkzaamheden die voortvloeien uit dan wel verband houden met haar taken en bevoegdheden ingevolge de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet toezicht financiële verslaggeving, de Wet op het financieel toezicht en de Wet toezicht accountantsorganisaties.

Artikel 9

[Vervallen per 12-02-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling invoering Wft.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina