Besluit HPA verdeling vlasvezels en hennepvezels seizoen 2005/2006

[Regeling materieel uitgewerkt per 29-07-2007.]
[Regeling vervallen per 14-02-2009.]
Geldend van 03-12-2006 t/m 13-02-2009

Besluit HPA verdeling vlasvezels en hennepvezels seizoen 2005/2006

Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw,

Gelet op artikel 7, tweede en vijfde lid, van de Verordening HPA vezelvlas en vezelhennep 2001,

Gehoord de Commissie Vlas;

Heeft op 9 maart 2006 het volgende besluit vastgesteld:

Artikel 2

[Vervallen per 14-02-2009]

  • 1 Van de aan Nederland toegewezen Gegarandeerde Nationale Hoeveelheid van 5.550 ton korte vlasvezels en hennepvezels wordt, overeenkomstig artikel 3, vijfde lid van de raadsverordening, een gedeelte overgedragen naar de Gegarandeerde Nationale Hoeveelheid lange vlasvezels.

  • 2 De in het eerste lid genoemde hoeveelheid van 5.550 ton wordt verlaagd met 2.200 ton naar 3.350 ton, hetgeen na toepassing van de factor, genoemd in de tweede alinea van artikel 3, vijfde lid, van de raadsverordening, leidt tot een verhoging van de hoeveelheid lange vlasvezels met 1.000 ton naar 5.800 ton.

  • 3 De hoeveelheid van 3.350 ton wordt overeenkomstig artikel 7, tweede lid, van de Verordening voor het seizoen 2005/2006 als volgt over de korte vlasvezels en de hennepvezels verdeeld:

    • a. voor lange vlasvezels wordt de hoeveelheid per hectare vastgesteld op 1,23 ton

    • b. voor korte vlasvezels wordt de hoeveelheid per hectare vastgesteld op 0,68 ton

    • c. voor hennepvezels wordt de hoeveelheid per hectare vastgesteld op 2,50 ton.

Artikel 3

[Vervallen per 14-02-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 juli 2005.

Artikel 4

[Vervallen per 14-02-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit HPA verdeling vlasvezels en hennepvezels seizoen 2005/2006.

Den Haag, 9 maart 2006

, Th.A.M. Meijer

voorzitter

P. Hijma

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 16 november 2006, nr. TRCJZ/2006/881.

Terug naar begin van de pagina