Regeling inhoudelijk verslag nieuwkomers 2006

[Regeling vervallen per 19-01-2008.]
Geldend van 10-12-2006 t/m 18-01-2008

Regeling inhoudelijk verslag nieuwkomers 2006

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M.C.F. Verdonk

Bijlage Inhoudelijk Verslag Nieuwkomers 2006

[Vervallen per 19-01-2008]

Het inhoudelijk verslag nieuwkomers bestaat uit 5 delen:

  • 1. Instroom en bereik nieuwkomers

  • 2. Overeenkomsten en trajecten

  • 3. Kenmerken deelnemers

  • 4. Afronding en uitval

  • 5. Toetsresultaten

1. Instroom en bereik nieuwkomers

[Vervallen per 19-01-2008]

1a. Aantal meldingsplichtige nieuwkomers

[Vervallen per 19-01-2008]

Aantal nieuwkomers, die in 2006 meldingsplichtig zijn geworden.

 

Aantal

Aantal meldingsplichtige nieuwkomers

 

1b. Bereik nieuwkomers

[Vervallen per 19-01-2008]

Bereik van de nieuwkomers die in 2006 meldingsplichtig zijn geworden.

 

Aantal

Hoeveel nieuwkomers hebben aan de meldingsplicht voldaan door zich te melden voor het inburgeringsonderzoek?

 

Hoeveel nieuwkomers hebben aan de meldingsplicht voldaan door een ontheffing aan te vragen?

 

Hoeveel nieuwkomers hebben niet aan de meldingsplicht voldaan?

 

Totaal

 

1c. Aantal verleende ontheffingen voor onbepaalde tijd

[Vervallen per 19-01-2008]

Aantal ontheffingen voor onbepaalde tijd verleend in 2006.

 

Aantal

Aantal ontheffingen voor onbepaalde tijd

 

2. Overeenkomsten en trajecten

[Vervallen per 19-01-2008]

2a. Overeenkomsten

[Vervallen per 19-01-2008]

Aantal overeenkomsten verdeeld naar doel, afgesloten in 2006.

 

Nieuwkomer

Totaal

Professioneel

   

Educatief

   

Sociaal

   

Totaal

   

2b. Volledig vrijstellende beschikkingen

[Vervallen per 19-01-2008]

Aantal volledig vrijstellende beschikkingen voor nieuwkomers, afgegeven in 2006.

 

Aantal

Aantal volledig vrijstellende beschikkingen voor nieuwkomers

 

2c. Voorgenomen aantal uren educatie

[Vervallen per 19-01-2008]

Totaal aantal uren educatie van het traject zoals opgenomen in de overeenkomsten, die zijn afgesloten in 2006.

 

Nieuwkomer

Totaal

0

   

1–199

   

200–399

   

400–599

   

600–799

   

800 of meer

   

Onbekend

   

Totaal

   

3. Kenmerken deelnemers

[Vervallen per 19-01-2008]

3a. Doelgroep nieuwkomers

[Vervallen per 19-01-2008]

Onderverdeling van de nieuwkomers naar doelgroep met wie een overeenkomst is afgesloten in 2006.

 

Man

Vrouw

Totaal

Nieuwkomers met Nederlandse nationaliteit

     

Gezinsvormers/-herenigers

     

Voormalige asielzoekers

     

Geestelijke bedienaren

     

Onbekend

     

Totaal

     

3b. Opleidingsniveau

[Vervallen per 19-01-2008]

Opleidingsniveau van de nieuwkomer met wie een overeenkomst is afgesloten in 2006.

 

Nieuwkomer

Totaal

Analfabeet

   

Lees- en schrijfvaardig

   

Laag opgeleid

   

Middelbaar opgeleid

   

Hoog opgeleid

   

Onbekend

   

Totaal

   

3c. Land van herkomst

[Vervallen per 19-01-2008]

Land van herkomst van de nieuwkomer met wie een overeenkomst is afgesloten in 2006.

 

Nieuwkomer

Totaal

Marokko

   

Turkije

   

Suriname

   

Nederlandse Antillen en Aruba

   

Irak

   

Iran

   

Afghanistan

   

Somalië

   

Zuid-Europa

   

Oost-Europa

   

Overig Latijns Amerika

   

Overig Afrika

   

Overig Azië

   

Overig

   

Onbekend

   

Totaal

   

3d. Leeftijd

[Vervallen per 19-01-2008]

Leeftijd van de nieuwkomer met wie een overeenkomst is afgesloten in 2006.

 

Nieuwkomer

Totaal

< 20

   

20–29

   

30–39

   

40–49

   

50–59

   

> 59

   

Onbekend

   

Totaal

   

4. Afronding en uitval

[Vervallen per 19-01-2008]

4a. Afgeronde trajecten

[Vervallen per 19-01-2008]

Aantal afgeronde trajecten in 2006, verdeeld naar startjaar (= jaar van de overeenkomst).

Startjaar

Nieuwkomer

Totaal

2006

   

2005

   

2004

   

2003

   

2002

   

2001

   

2000 of eerder

   

Totaal

   

4b. Blijft in traject

[Vervallen per 19-01-2008]

Aantal nieuwkomers dat na 31 december 2006 nog in het traject blijft, verdeeld naar startjaar (= jaar van de overeenkomst).

Startjaar

Nieuwkomer

Totaal

2006

   

2005

   

2004

   

2003

   

2002

   

2001

   

2000 of eerder

   

Totaal

   

4c. Uitval

[Vervallen per 19-01-2008]

Aantal nieuwkomers dat in 2006 is uitgevallen, verdeeld naar startjaar (= jaar van de overeenkomst).

Startjaar

Nieuwkomer

Totaal

2006

   

2005

   

2004

   

2003

   

2002

   

2001

   

2000 of eerder

   

Totaal

   

4d. Reden van uitval

[Vervallen per 19-01-2008]

Aantal nieuwkomers, dat in 2006 is uitgevallen, verdeeld naar reden.

Reden uitval

Nieuwkomer

Totaal

Werk

   

Zwangerschap

   

Geen motivatie

   

Geen kinderopvang

   

Langdurig ziek/overlijden

   

Intergemeentelijke verhuizing

   

Verhuizing naar het buitenland

   

Geen passend aanbod

   

Overig

   

Onbekend

   

Totaal

   

5. Toetsresultaten

[Vervallen per 19-01-2008]

5a. Verklaringen van de onderwijsinstelling

[Vervallen per 19-01-2008]

Aantal verklaringen van de onderwijsinstelling dat in 2006 aan nieuwkomers is uitgereikt.

Startjaar

Aantal

2006

 

2005

 

2004

 

2003

 

2002

 

2001

 

2000 of eerder

 

Totaal

 

5b. Lezen

[Vervallen per 19-01-2008]

Toename van de beheersing van de vaardigheid lezen van de nieuwkomers die hun traject hebben afgerond in 2006.

Van startniveau naar eindniveau

Nieuwkomer

Totaal

Van 0 naar

   

0

   

1

   

2

   

3

   

Hoger

   

Van 1 naar

   

1

   

2

   

3

   

Hoger

   

Van 2 naar

   

2

   

3

   

Hoger

   

Van 3 naar

   

3

   

Hoger

   

Totaal

   

5c. Schrijven

[Vervallen per 19-01-2008]

Toename van de beheersing van de vaardigheid schrijven van de nieuwkomers die hun traject hebben afgerond in 2006.

Van startniveau naar eindniveau

Nieuwkomer

Totaal

Van 0 naar

   

0

   

1

   

2

   

3

   

Hoger

   

Van 1 naar

   

1

   

2

   

3

   

Hoger

   

Van 2 naar

   

2

   

3

   

Hoger

   

Van 3 naar

   

3

   

Hoger

   

Totaal

   

5d. Spreken

[Vervallen per 19-01-2008]

Toename van de beheersing van de vaardigheid spreken van de nieuwkomers die hun traject hebben afgerond in 2006.

Van startniveau naar eindniveau

Nieuwkomer

Totaal

Van 0 naar

   

0

   

1

   

2

   

3

   

Hoger

   

Van 1 naar

   

1

   

2

   

3

   

Hoger

   

Van 2 naar

   

2

   

3

   

Hoger

   

Van 3 naar

   

3

   

Hoger

   

Totaal

   

5e. Luisteren

[Vervallen per 19-01-2008]

Toename van de beheersing van de vaardigheid luisteren van de nieuwkomers die hun traject hebben afgerond in 2006.

Van startniveau naar eindniveau

Nieuwkomer

Totaal

Van 0 naar

   

0

   

1

   

2

   

3

   

Hoger

   

Van 1 naar

   

1

   

2

   

3

   

Hoger

   

Van 2 naar

   

2

   

3

   

Hoger

   

Van 3 naar

   

3

   

Hoger

   

Totaal

   
Terug naar begin van de pagina