Wet inburgering

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 7a

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Beleidsregel verlenging inburgeringstermijnen bij geen verwijt

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel verlenging inburgeringstermijnen bij geen verwijt
  Artikel: 1
 2. Besluit inburgering
  Artikelen: bij artikel 6.1, tweede lid, 2.11, 2.12, 4.13, 4.2
 3. Wet inburgering
  Artikelen: 8, 16, 28, 34

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Wijzigingswet Wet inburgering, enz. (versterking eigen verantwoordelijkheid inburgeringsplichtige)
  Artikel X
Terug naar begin van de pagina