Wet inburgering

Geldend van 01-01-2007 t/m 31-07-2007

Wetstechnische informatie voor Artikel 31

Informatie geldend op 01-01-2007

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit inburgering

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit inburgering
  Artikelen: bij artikel 6.1, tweede lid, 5.5
 2. Regeling inburgering
  Artikel: 6.1
 3. Vreemdelingenbesluit 2000
  Artikelen: 3.107a, 3.80a, 3.96a
 4. Wet inburgering
  Artikelen: 32, 33, 41, 42, 43, 52

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 2

 1. Besluit inburgering
  Bijlage bij artikel 6.1, tweede lid

Verwijzingen naar Hoofdstuk 6

 1. Wet inburgering
  Artikel 51
Terug naar begin van de pagina