Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer)

Geraadpleegd op 10-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2014.
Geldend van 01-08-2014 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel IXa

Informatie geldend op 01-08-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-08-2014)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2013 Wijziging 23-11-2006 Stb. 2006, 614 30212 21-07-2007 Stb. 2007, 273
01-04-2013 Wijziging 28-02-2013 Stb. 2013, 102 33186 13-03-2013 Stb. 2013, 103
01-07-2008 Wijziging 23-11-2006 Stb. 2006, 614 30212 21-07-2007 Stb. 2007, 273
16-01-2007 Nieuwe-regeling 23-11-2006 Stb. 2006, 614 30212 28-12-2006 Stb. 2007, 13
Naar boven