Wet handhaving consumentenbescherming

Geraadpleegd op 19-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 28-05-2022.
Geldend van 28-05-2022 t/m 31-03-2024

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 9.4

Informatie geldend op 28-05-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 28-05-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
29-12-2006 Nieuwe-regeling 20-11-2006 Stb. 2006, 591 30411 20-11-2006 Stb. 2006, 592

Annuleren

Naar boven