Wet handhaving consumentenbescherming

Geraadpleegd op 19-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 28-05-2022.
Geldend van 28-05-2022 t/m 31-03-2024

Wetstechnische informatie voor Artikel 8.12

Informatie geldend op 28-05-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet handhaving consumentenbescherming
    Bijlage: bij de Wet handhaving consumentenbescherming

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 8

  1. Wet handhaving consumentenbescherming
    Artikel 7.1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 28-05-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2018 Wijziging 25-04-2018 Stb. 2018, 142 34860 19-06-2018 Stb. 2018, 207
09-07-2015 Nieuw 16-04-2015 Stb. 2015, 160 33982 16-04-2015 Stb. 2015, 160
Naar boven