Besluit aanwijzing toezichthouders Visserijwet 1963

[Regeling vervallen per 05-07-2016.]
Geldend van 06-12-2014 t/m 04-07-2016

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 24 november 2006, nr. TRCJZ/2006/3615, houdende aanwijzing toezichthouders Visserijwet 1963 (Besluit aanwijzing toezichthouders Visserijwet 1963)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 54a van de Visserijwet 1963;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 05-07-2016]

Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving als bedoeld in artikel 54a, eerste lid, van de Visserijwet worden aangewezen: de ambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane, van het Ministerie van Economische Zaken, werkzaam als Medewerker wadden of als Medewerker afhandeling en ontwikkeling met als specialisatie vakdeskundige visserij, van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, werkzaam als Medewerker handhaving en van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing, werkzaam als Toezichthouder of Senior Toezichthouder.

Artikel 2

[Vervallen per 05-07-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Visserijwet 1963.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 november 2006

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina