Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden van de Adviescommissie innoWATOR

Geldend van 01-02-2007 t/m heden

Besluit van 22 november 2006, nr. OI PI/6100483, houdende de vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en de leden van de Adviescommissie innoWATOR

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De voorzitter van de Adviescommissie innoWATOR ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 260,00.

  • 2 De andere leden van de Adviescommissie innoWATOR ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 200,00.

Artikel 2

Voor voorbereidende werkzaamheden in het kader van het beoordelen van subsidieaanvragen op grond van de Subsidieregeling innoWATOR-module van de Experimentele kaderregeling innovatieprojecten ontvangen alle leden van de Adviescommissie innoWATOR een vergoeding, die wordt berekend op basis van een uurtarief dat is gebaseerd op salarisschaal 16 van Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en op een voorbereidingstijd van 1,5 uur per aanvraag.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 november 2006

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze:

de directeur-generaal van Ondernemen en Innovatie

,

Chr.P. Buijink

Terug naar begin van de pagina