Wijzigingsregeling Arbeidsomstandighedenregeling (overgangsregeling certificering arbeidshygiënisten)

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geldend van 01-01-2007 t/m 24-09-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 november 2006, ARBO/P&G/2006/90644, houdende vaststelling van het tijdstip, bedoeld in artikel II, elfde lid, onder b, van de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 oktober 1999 en tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling (overgangsregeling certificering arbeidshygiënisten)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 1.5e, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

Besluit:

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 november 2006

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

Terug naar begin van de pagina