Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie innovatieprogramma Food and Nutrition Delta

Geldend van 01-02-2007 t/m heden

Besluit van 20 november 2006, nr. 6099941, houdende vaststelling van een vergoeding voor de voorzitter en de leden van de Adviescommissie innovatieprogramma Food and Nutrition Delta

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De voorzitter van de Adviescommissie innovatieprogramma Food & Nutrition Delta ontvangt voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 260,00.

  • 2 De andere leden van de Adviescommissie innovatieprogramma Food & Nutrition Delta ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 200,00.

Artikel 2

Voor voorbereidende werkzaamheden in het kader van de Adviescommissie innovatieprogramma Food & Nutrition Delta, anders dan het bijwonen van een vergadering, ontvangen alle leden een vergoeding, die wordt berekend op basis van een uurtarief dat is gebaseerd op salarisschaal 16 van Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en op een voorbereidingstijd van 1,5 uur per aanvraag.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 november 2006

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze:
de

Directeur-generaal van Ondernemen en Innovatie

,

Chr.P. Buijink

Terug naar begin van de pagina