Mandaatbesluit LNV Directie Personeel en Organisatie

[Regeling vervallen per 02-04-2009.]
Geldend van 24-11-2006 t/m 01-04-2009

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 15 november 2006, nr. TRCJZ/2006/2340, houdende verlening van machtiging aan ambtenaren van de Directie Personeel en Organisatie (Mandaatbesluit LNV Directie Personeel en Organisatie)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 02-04-2009]

 • 1 De directeur en plaatsvervangend directeur van de directie Personeel en Organisatie zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen over en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. het organisatiebeleid en het personeelsbeleid en -beheer in algemene zin;

  • b. de beantwoording van aan de minister gerichte individuele brieven, zijn werkterrein betreffende voor zover het antwoord zich beperkt tot vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de minister persoonlijk of namens deze door de secretaris-generaal dient te worden ondertekend;

  • c. het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard.

 • 2 De ondertekening, bedoeld in het eerste lid, luidt:

  ‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

  voor deze:

  DE DIRECTEUR PERSONEEL EN ORGANISATIE,’

  onderscheidenlijk

  ‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

  voor deze:

  DE PLV. DIRECTEUR PERSONEEL EN ORGANISATIE,’.

Artikel 3

[Vervallen per 02-04-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 02-04-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit LNV Directie Personeel en Organisatie.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 november 2006

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina