Aanwijzing toezichthouder naleving Tijdelijke regeling subsidie experimenten open bestel

Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Aanwijzing toezichthouder naleving Tijdelijke regeling subsidie experimenten open bestel

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Overwegende dat in het kader van de experimenten open bestel subsidies worden verstrekt aan opleidingen in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, die eerder niet bekostigd werden;

Overwegende dat het wenselijk is dat er toezicht wordt gehouden op de naleving van de Tijdelijke regeling subsidie experimenten open bestel (Stcrt. 2006, 220) en meer in het bijzonder op de naleving van de van overeenkomstig van toepassing verklaarde bepalingen van bovengenoemde wet;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Wet overige OCenW-subsidies;

Besluit:

Als toezichthouder aan te wijzen: de inspecteur-generaal van het onderwijs en de onder haar ressorterende inspectieambtenaren.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

B. Bruins

Terug naar begin van de pagina