Mandaatbesluit LNV Directie Internationale Zaken

[Regeling vervallen per 06-05-2009.]
Geldend van 22-11-2006 t/m 05-05-2009

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 november 2006, nr. TRCJZ/2006/1465, houdende verlening van machtiging aan ambtenaren van de Directie Internationale Zaken (Mandaatbesluit LNV Directie Internationale Zaken)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-05-2009]

De directeur en plaatsvervangend directeur van de Directie Internationale Zaken zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te besluiten over en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard;

  • b. het sluiten van overeenkomsten ter realisering van programmadoelstellingen zoals goedgekeurd door de secretaris-generaal van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (TRCIZ/2006/2020);

  • c. het verlenen van incidentele subsidies aan internationale organisaties of instellingen voor zover deze een bedrag van € 100.000,00 niet te boven gaan;

  • d. de beantwoording van aan de minister gerichte individuele brieven, het werkterrein van zijn dienst betreffende voor zover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de minister persoonlijk of namens deze door de secretaris-generaal dient te worden ondertekend.

Artikel 2

[Vervallen per 06-05-2009]

Het Hoofd van de Afdeling Europese samenwerking, het Hoofd van de Afdeling Mondiale samenwerking, het Hoofd van de Afdeling Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, het Hoofd van het Coördinerend Bureau van de Directie Internationale Zaken zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te besluiten en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard, voor zover deze een bedrag van € 5000,00 niet te boven gaan.

Artikel 3

[Vervallen per 06-05-2009]

Het Hoofd van het LNV-bureau op een Nederlandse Ambassade of Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden is gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te besluiten over en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard, voor zover deze een bedrag van € 15.000,00 niet te boven gaan.

Artikel 4

[Vervallen per 06-05-2009]

De ondertekening, bedoeld in de artikelen 1, 2 en 3, luidt:

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE DIRECTEUR INTERNATIONALE ZAKEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR INTERNATIONALE ZAKEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HET HOOFD VAN DE AFDELING EUROPESE SAMENWERKING, ’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HET HOOFD VAN DE AFDELING MONDIALE SAMENWERKING, ’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HET HOOFD VAN DE AFDELING GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID, ’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HET HOOFD VAN HET COÖRDINEREND BUREAU, ’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HET HOOFD VAN HET LNV-BUREAU OP DE NEDERLANDSE AMBASSADE TE (plaatsnaam), ’.

Artikel 5

[Vervallen per 06-05-2009]

Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 15 mei 2002, nr. TRCJZ/2002/5681, houdende de machtiging aan de ambtenaren van de directie Internationale Zaken, wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Vervallen per 06-05-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 06-05-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit LNV Directie Internationale Zaken.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 november 2006

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina