Intrekking beleidsregels Bidar en Raulin, alsmede uitstel invoering negatieve consequenties implementatie Richtlijn 2004/38/EG

[Regeling vervallen per 01-09-2007.]
Geldend van 15-11-2006 t/m 31-08-2007

Intrekking beleidsregels Bidar en Raulin, alsmede uitstel invoering negatieve consequenties van implementatie van de Richtlijn 2004/38/EG

De hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep,

Gelet op artikel 11.5 van de WSF 2000 en artikel 11.4 WTOS;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2007]

a.

De Beleidsregel ‘Vergoeding les- en collegegelden aan studerenden uit de Europese Unie (EU) in Nederland’, laatstelijk gepubliceerd in het Gele Katern van 31 juli 2002, kenmerk AGOCenW/MT/02.053, wordt ingetrokken.

b.

De beleidsregel ‘Aanpassing studiefinanciering en WTOS VO-18+ in verband met arrest Bidar’ van 9 mei 2005, kenmerk AGOCenW/MT/05, gepubliceerd in het Gele Katern van 18 mei 2005 wordt ingetrokken.

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2007]

In afwijking van de WSF 2000 worden bij de toepassing van de artikelen 4.7, 4.8, 5.2 en 5.6 van de WSF 2000 de maanden dat een studerende in het studiejaar 2006-2007 studiefinanciering heeft genoten op grond van artikel 2.2, tweede lid, WSF 2000 jo. artikel 3a BSF 2000 niet beschouwd als maanden waarin hij studiefinanciering heeft genoten indien hij op enig moment voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor studiefinanciering op grond van artikel 2.2, eerste lid, WSF 2000.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-09-2007]

  • a. Deze beleidsregel treedt in werking per de datum van publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 11 oktober 2006.

  • b. Deze beleidsregel vervalt per 1 augustus 2007 voor zover het deelnemers in het beroepsonderwijs betreft en per 1 september 2007 voor zover het studenten in het hoger onderwijs betreft.

Deze beleidsregel wordt geplaatst in de Staatscourant.

De

Hoofddirectie

van de Informatie Beheer Groep,
namens deze:
de

Hoofddirecteur

van de Informatie Beheer Groep,

Chr.G. Spanjaard

Terug naar begin van de pagina