Besluit vaststelling sectorpremies 2007

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2009.]
Geldend van 01-01-2007 t/m heden

Besluit vaststelling sectorpremies 2007

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 28, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premies die ten gunste komen van de sectorfondsen, bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, worden voor het jaar 2007 vastgesteld op de percentages, bedoeld in bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in werking met ingang van 1 januari 2007.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 7 november 2006

De

Voorzitter

Raad van bestuur UWV,

J.M. Linthorst

Bijlage 1. Sectorpremies 2007

Sectoren

Premie-

percentage

Premiepercen-

tage eigen-

risicodragers ZW

1

Agrarisch bedrijf

1,29%

0,88%

2

Tabakverwerkende industrie

1,50%

1,36%

3

Bouwbedrijf

0,30%

0,30%

4

Baggerbedrijf

0,00%

0,00%

5

Hout en emballage industrie, houtwaren- en borstelindustrie

0,97%

0,60%

6

Timmerindustrie

0,18%

0,00%

7

Meubel- en orgelbouw industrie

1,96%

1,40%

8

Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereid.ind.

0,45%

0,26%

9

Grafische industrie

1,80%

1,43%

10

Metaalindustrie

0,75%

0,57%

11

Electrotechnische industrie

0,75%

0,64%

12

Metaal- en technische bedrijfstakken

0,86%

0,52%

13

Bakkerijen

1,08%

0,60%

14

Suikerverwerkende industrie

0,41%

0,12%

15

Slagersbedrijven

3,12%

2,34%

16

Slagers overig

2,14%

1,47%

17

Detailhandel

1,42%

0,89%

18

Reiniging

1,57%

0,63%

19

Grootwinkelbedrijf

0,71%

0,35%

20

Havenbedrijven

0,62%

0,36%

21

Havenclassificeerders

1,00%

0,42%

22

Binnenscheepvaart

0,76%

0,31%

23

Visserij

4,30%

4,07%

24

Koopvaardij

0,26%

0,07%

25

Vervoer KLM

0,00%

0,00%

26

Vervoer NS

0,31%

0,23%

27

Vervoer posterijen

0,24%

0,12%

28

Taxi- en ambulancevervoer

2,44%

1,36%

29

Openbaar vervoer

0,07%

0,00%

30

Besloten busvervoer

1,31%

0,68%

31

Overig personenvervoer te land en in de lucht

2,82%

2,51%

32

Overig goederenvervoer te land en in de lucht

0,98%

0,46%

33

Horeca algemeen

1,49%

0,97%

34

Horeca catering

0,71%

0,31%

35

Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen

0,62%

0,40%

38

Banken

0,56%

0,47%

39

Verzekeringswezen en ziekenfondsen

0,60%

0,49%

40

Uitgeverij

1,10%

0,85%

41

Groothandel I

0,69%

0,48%

42

Groothandel II

0,94%

0,63%

43

Zakelijke dienstverlening I

0,36%

0,22%

44

Zakelijke dienstverlening II

0,58%

0,33%

45

Zakelijke dienstverlening III

0,76%

0,52%

46

Zuivelindustrie

0,35%

0,19%

47

Textielindustrie

0,95%

0,54%

48

Steen-, cement-, glas- en keramische industrie

0,70%

0,45%

49

Chemische industrie

0,63%

0,47%

50

Voedingsindustrie

0,89%

0,62%

51

Algemene industrie

0,45%

0,28%

52

Uitzendbedrijven

5,61%

1,82%

53

Bewakingsondernemingen

1,15%

0,67%

54

Culturele instellingen

2,18%

1,85%

55

Overige takken van bedrijf en beroep

1,05%

0,67%

56

Schildersbedrijf

2,67%

2,05%

57

Stukadoorsbedrijf

1,00%

0,33%

58

Dakdekkersbedrijf

3,25%

2,32%

59

Mortelbedrijf

0,38%

0,22%

60

Steenhouwersbedrijf

0,70%

0,26%

61 t/m 67

Overheid

1,61%

0,00%

68

Railbouw

0,00%

0,00%

69

Telecommunicatie

0,48%

0,32%

Premies per premiegroep 2007

Sectoren

Premie-

percentage

Premieper-

centage eigen

risicodragers

1

Agrarisch bedrijf

   
 

Kort

9,25%

6,36%

 

Lang

0,20%

0,13%

3

Bouwbedrijf

   
 

Kort

1,25%

1,25%

 

Lang

0,25%

0,25%

9

Grafische industrie

   
 

Grafische industrie exclusief fotografen

1,72%

1,36%

 

Fotografen

4,14%

3,30%

33

Horeca Algemeen

   
 

Kort

3,63%

3,11%

 

Lang

1,14%

0,62%

52

Uitzendbedrijven

   
 

Detachering

4,42%

1,55%

 

Intermediaire diensten

3,61%

1,03%

 

Uitzendbedrijven I A

   
 

Kortingsklasse

4,51%

1,45%

 

Middenklasse

4,77%

1,45%

 

Opslagklasse

5,11%

1,45%

 

Uitzendbedrijven II A

   
 

Kortingsklasse

6,39%

2,25%

 

Middenklasse

7,43%

2,25%

 

Opslagklasse

8,46%

2,25%

 

Uitzendbedrijven I B + II B

3,95%

1,66%

54

Culturele Instellingen

   
 

Kort

6,42%

6,09%

 

Lang

1,55%

1,22%

56

Schildersbedrijf

   
 

Kort

7,36%

6,74%

 

Lang

1,97%

1,35%

Terug naar begin van de pagina