Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Relatienotabeleid vanaf 1974 (Minister van Financiën)

Geldend van 03-12-2006 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Relatienotabeleid vanaf 1974 (Minister van Financiën)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Minister van Financiën,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 27 oktober 2006, arc-2006.003203/3);

Besluiten:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 7 november 2006

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

de algemene rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Financiën,
namens deze:

de project directeur, Project Wegwerken Archiefachterstanden PWAA

,

A. van der Kooij

Terug naar begin van de pagina