Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Geraadpleegd op 30-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2022.
Geldend van 01-07-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 34

Informatie geldend op 01-07-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Bekostigingsregeling Wuvo
  Artikel: 8f
 2. Besluit Politieacademie
  Artikel: 6
 3. Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft
  Artikelen: 7g, 29.10
 4. Bestuursreglement NWO 2017
  Artikel: 2.2
 5. Bestuursreglement van de Koninklijke Bibliotheek
  Tekst: tekst
 6. Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 29
 7. Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 19
 8. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
  Artikel: 37
 9. Mediawet 2008
  Artikel: 7.7
 10. Regeling Wet kinderopvang
  Artikel: 4
 11. Regeling Wfsv
  Artikelen: 5.28, 5.34, 5.38, 5.40a, 5.41a, 5.41b, 5.47, 5.52, 5.56
 12. Regeling financiering bijstand buitenland
  Artikel: 4
 13. Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media 2020
  Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de media 2020
 14. Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020
  Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020
 15. Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014
  Artikel: 25
 16. Regeling tegemoetkoming werknemers met CSE
  Artikel: 18
 17. Regeling tijdelijk scholingsbudget UWV 2022
  Artikel: 4
 18. Registratiewet 1970
  Artikel: 13a
 19. Subsidiebesluit Centraal Orgaan opvang asielzoekers 2005
  Artikel: 8
 20. Subsidieregeling STAP-budget
  Artikel: 26
 21. Tijdelijke regeling aanvullende dienstverlening
  Artikel: 26
 22. Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW
  Artikel: 31
 23. Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden Afghanistan 2021
  Artikel: 11
 24. Tijdelijke regeling verstrekkingen gerepatrieerden en evacués Oekraïne 2022
  Artikel: 11
 25. Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO zonder overheidsvergoeding
  Artikel: 10
 26. Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 23
 27. Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 22
 28. Vijfde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 22
 29. Waarborgwet 2019
  Artikel: 4
 30. Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie
  Artikel: 8
 31. Wet bekostiging financieel toezicht 2019
  Artikelen: 7, 9, 11
 32. Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Artikel: 12
 33. Wet langdurige zorg
  Artikelen: 6.2.1, 6.2.4, 6.2.5
 34. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikelen: 14, 15
 35. Wet op de Kamer van Koophandel
  Artikel: 79
 36. Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 25
 37. Wet op de organisatie ZorgOnderzoek Nederland
  Artikel: 14
 38. Wet op het centraal testamentenregister
  Artikelen: 6a*, 6a
 39. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 1:30
 40. Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
  Artikel: 2
 41. Zesde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 22
 42. Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 73, 75, 76

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 2

 1. Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020
  Bijlage bij de Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-02-2007 Nieuwe-regeling 02-11-2006 Stb. 2006, 587 27426 02-11-2006 Stb. 2006, 587
Naar boven