Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Geraadpleegd op 28-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2022.
Geldend van 01-07-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 33

Informatie geldend op 01-07-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
  Artikelen: 32, 37
 2. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
  Tekst: tekst
 3. Regeling Model Jaarverslaggeving 2014 CAK
  Tekst: tekst
 4. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK
  Tekst: tekst
 5. Regeling SUWI
  Artikelen: VI, VIII, XI, XX, 5.10a
 6. Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018
  Artikel: 18
 7. Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media 2020
  Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de media 2020
 8. Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020
  Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020
 9. Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
  Artikel: 7
 10. Regeling sturing van en toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland
  Artikel: 7
 11. Regeling sturing van en toezicht op de NIWO
  Artikel: 4
 12. Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  Artikel: 7
 13. Regeling sturing van en toezicht op het Kadaster
  Artikel: 7
 14. Reglement werkwijze NIWO
  Artikel: 6
 15. Reglement werkwijze NIWO
  Artikel: 6
 16. Subsidiebesluit Centraal Orgaan opvang asielzoekers 2005
  Artikel: 15
 17. Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie
  Artikel: 8
 18. Wet langdurige zorg
  Artikel: 6.2.5
 19. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 14
 20. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 1:30
 21. Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
  Artikel: 2
 22. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 75

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 2

 1. Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020
  Bijlage bij de Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-02-2007 Nieuwe-regeling 02-11-2006 Stb. 2006, 587 27426 02-11-2006 Stb. 2006, 587
Naar boven