Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Geraadpleegd op 19-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2022.
Geldend van 01-07-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 14

Informatie geldend op 01-07-2022

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 11.1a
 2. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
  Artikel: 6
 3. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster
  Artikel: 6
 4. Beleidsregels sturing van en toezicht op de LVNL
  Artikel: 6
 5. Beleidsregels sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  Artikel: 6
 6. Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft
  Artikelen: 7g, 29.10
 7. Besluit vergoeding leden Kiesraad
  Artikel: 5a
 8. Bestuursreglement van de Koninklijke Bibliotheek
  Tekst: tekst
 9. Regeling bezoldiging en beheerskosten zelfstandige bestuursorganen VWS 2018
  Artikelen: 9, 17
 10. Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media 2020
  Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de media 2020
 11. Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020
  Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020
 12. Regeling werkzaamheden Raad voor plantenrassen
  Artikel: 1a
 13. Uitvoeringswet grondkamers
  Artikel: 1a
 14. Wet College voor de rechten van de mens
  Artikel: 17
 15. Wet College voor toetsen en examens
  Artikel: 4
 16. Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Artikel: 5
 17. Wet op de rechtsbijstand
  Artikel: 5
 18. Wijzigingswet EZ-instellingswetten (aanpassing aan Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
  Artikel: VII

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-02-2007 Nieuwe-regeling 02-11-2006 Stb. 2006, 587 27426 02-11-2006 Stb. 2006, 587
Naar boven