Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Geraadpleegd op 20-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2022.
Geldend van 01-05-2022 t/m 30-06-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 35

Informatie geldend op 01-05-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Bekostigingsregeling Wuvo
  Artikelen: 6, 10
 2. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
  Bijlage: bij artikel 5
 3. Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft
  Artikelen: 7g, 29.10
 4. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
  Artikel: 37
 5. Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media 2020
  Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de media 2020
 6. Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020
  Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020
 7. Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
  Artikelen: bij artikel 6 van de Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer, 6
 8. Regeling sturing van en toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland
  Artikelen: bij artikel 6 van de Regeling sturing van en toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland, 6
 9. Regeling sturing van en toezicht op de NIWO
  Bijlage: bij artikel 3 van de Regeling sturing van en toezicht op de NIWO
 10. Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  Artikelen: bij artikel 6 van de Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, 6
 11. Regeling sturing van en toezicht op het Kadaster
  Artikelen: bij artikel 6 van de Regeling sturing van en toezicht op de dienst voor het Kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster, 6
 12. Registratiewet 1970
  Artikel: 13a
 13. Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
  Artikel: 11
 14. Waarborgwet 2019
  Artikel: 4
 15. Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie
  Artikel: 8
 16. Wet bekostiging financieel toezicht 2019
  Artikel: 7
 17. Wet langdurige zorg
  Artikel: 6.2.1
 18. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 14
 19. Wet op de Kamer van Koophandel
  Artikel: 79
 20. Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 26
 21. Wet op de organisatie ZorgOnderzoek Nederland
  Artikel: 16
 22. Wet op het centraal testamentenregister
  Artikelen: 6a*, 6a
 23. Wet toezicht accountantsorganisaties
  Bijlage: bij artikel 1, eerste lid, onderdeel p, van de wet
 24. Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
  Artikel: 2
 25. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 73

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 2

 1. Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020
  Bijlage bij de Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2022 Wijziging 16-02-2022 Stb. 2022, 104 35890 21-03-2022 Stb. 2022, 171
01-02-2007 Nieuwe-regeling 02-11-2006 Stb. 2006, 587 27426 02-11-2006 Stb. 2006, 587
Naar boven