Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Geraadpleegd op 08-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2022.
Geldend van 01-05-2022 t/m 30-06-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 21

Informatie geldend op 01-05-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel inschrijving limited liability partnerships in het handelsregister
  Tekst: tekst
 2. Beleidsregels combinatieovereenkomsten 2013
  Tekst: tekst
 3. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
  Artikel: 12
 4. Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken over door de ACM uit te oefenen taken in de elektronische communicatiesector
  Artikel: 5a
 5. Besluit vervangingsfonds 2022
  Artikel: 3
 6. Kernenergiewet
  Artikel: 12a
 7. Kieswet
  Artikel: A 4
 8. Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
  Artikel: 11
 9. Regeling sturing van en toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland
  Artikel: 10
 10. Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  Artikel: 11
 11. Regeling sturing van en toezicht op het Kadaster
  Artikel: 11
 12. Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid
  Artikel: 17a
 13. Tijdelijke wet Groningen
  Artikel: 9
 14. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 13
 15. Uitvoeringswet Erasmusprogramma en Europees Solidariteitskorps
  Artikel: 3
 16. Uitvoeringswet grondkamers
  Artikel: 1a
 17. Wet College voor de rechten van de mens
  Artikel: 20
 18. Wet Huis voor klokkenluiders
  Artikel: 3
 19. Wet implementatie EETS-richtlijn
  Artikel: 37
 20. Wet luchtvaart
  Artikel: 8a.64
 21. Wet op de rechtsbijstand
  Artikel: 5
 22. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 1:30
 23. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 12
 24. Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
  Artikel: 2
 25. Wijzigingswet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, enz. (instelling zelfstandig bestuursorgaan CAK)
  Artikel: VII
 26. Wijzigingswet EZ-instellingswetten (aanpassing aan Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)
  Artikel: VII

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2021 Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 262 35218 01-04-2021 Stb. 2021, 176
01-02-2007 Nieuwe-regeling 02-11-2006 Stb. 2006, 587 27426 02-11-2006 Stb. 2006, 587
Naar boven