Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Geraadpleegd op 04-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2022.
Geldend van 01-05-2022 t/m 30-06-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 01-05-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit mandaat en machtiging pgb-zorgbonus voor pgb-zorgverleners COVID-19

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Bestuursreglement College voor Toetsen en Examens
    Artikel: 12
  2. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
    Artikel: 4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-02-2007 Nieuwe-regeling 02-11-2006 Stb. 2006, 587 27426 02-11-2006 Stb. 2006, 587
Naar boven