Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 35

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Bekostigingsregeling Wuvo
  Artikelen: 6, 10
 2. Beleidsregels sturing van en toezicht op Stichting VAM
  Bijlage: bij artikel 5
 3. Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft
  Artikelen: 7g, 29.10
 4. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
  Artikel: 37
 5. Regeling controleprotocol Stimuleringsfonds voor de pers
  Bijlage: bijlage
 6. Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media 2018
  Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media 2018
 7. Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
  Artikelen: bij artikel 6 van de Regeling sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer, 6
 8. Regeling sturing van en toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland
  Artikelen: bij artikel 6 van de Regeling sturing van en toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland, 6
 9. Regeling sturing van en toezicht op de NIWO
  Bijlage: bij artikel 3 van de Regeling sturing van en toezicht op de NIWO
 10. Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  Artikelen: bij artikel 6 van de Regeling sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, 6
 11. Regeling sturing van en toezicht op het Kadaster
  Artikelen: bij artikel 6 van de Regeling sturing van en toezicht op de dienst voor het Kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster, 6
 12. Registratiewet 1970
  Artikel: 13a
 13. Tijdelijke subsidieregeling NWO onderzoek Topsector Logistiek 2017–2021
  Artikel: 9
 14. Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
  Artikel: 11
 15. Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie
  Artikel: 8
 16. Wet bekostiging financieel toezicht 2019
  Artikel: 7
 17. Wet langdurige zorg
  Artikel: 6.2.1
 18. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 14
 19. Wet op de Kamer van Koophandel
  Artikel: 79
 20. Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 26
 21. Wet op de organisatie ZorgOnderzoek Nederland
  Artikel: 16
 22. Wet op het centraal testamentenregister
  Artikelen: 6a*, 6a
 23. Wet toezicht accountantsorganisaties
  Bijlage: bij artikel 1, eerste lid, onderdeel p, van de wet
 24. Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
  Artikel: 2
 25. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 73

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina