Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Geldend van 01-01-2020 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 34

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media 2020
  Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de media 2020
 2. Bekostigingsregeling Wuvo
  Artikel: 8f
 3. Besluit Politieacademie
  Artikel: 6
 4. Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft
  Artikelen: 7g, 29.10
 5. Bestuursreglement NWO 2017
  Artikel: 2.2
 6. Bestuursreglement van de Koninklijke Bibliotheek
  Artikel: 2.9
 7. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
  Artikel: 37
 8. Mediawet 2008
  Artikel: 7.7
 9. Regeling Wet kinderopvang
  Artikel: 4
 10. Regeling Wfsv
  Artikelen: 5.28, 5.34, 5.38, 5.40a, 5.41a, 5.41b, 5.47, 5.52, 5.56
 11. Regeling financiering bijstand buitenland
  Artikel: 4
 12. Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020
  Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020
 13. Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014
  Artikel: 25
 14. Regeling tijdelijk scholingsbudget UWV 2019
  Artikel: 4
 15. Registratiewet 1970
  Artikel: 13a
 16. Subsidiebesluit Centraal Orgaan opvang asielzoekers 2005
  Artikel: 8
 17. Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW
  Artikel: 31
 18. Tijdelijke regeling tegemoetkoming Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikel: 10
 19. Tijdelijke subsidieregeling NWO onderzoek Topsector Logistiek 2017–2021
  Artikelen: 8, 9
 20. Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie
  Artikel: 8
 21. Wet bekostiging financieel toezicht 2019
  Artikelen: 7, 9, 11
 22. Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden
  Artikel: 12
 23. Wet langdurige zorg
  Artikelen: 6.2.1, 6.2.4, 6.2.5
 24. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikelen: 14, 15
 25. Wet op de Kamer van Koophandel
  Artikel: 79
 26. Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 25
 27. Wet op de organisatie ZorgOnderzoek Nederland
  Artikel: 14
 28. Wet op het centraal testamentenregister
  Artikelen: 6a*, 6a
 29. Wet op het financieel toezicht
  Artikel: 1:30
 30. Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
  Artikel: 2
 31. Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 73, 75, 76

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 2

 1. Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020
  Bijlage bij de Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020
Terug naar begin van de pagina