Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 31

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Kaderwet zelfstandige bestuursorganen
    Artikel: 37
  2. Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie
    Artikel: 8

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 2

  1. Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020
    Bijlage bij de Regeling financiële verantwoording Stimuleringsfonds voor de journalistiek 2020
Terug naar begin van de pagina