Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten

Geraadpleegd op 20-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 6a

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

Door Stb. 2009/462 is de citeertitel gewijzigd per 1 december 2009 (Stb. 2008/341). Door Stb. 2009/585 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2010 (Stb. 2009/581).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2015 Nieuw 18-06-2015 Stb. 2015, 242 18-06-2015 Stb. 2015, 242
Naar boven