Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten

Geraadpleegd op 14-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 4a

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten
    Artikel: 5

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

Door Stb. 2009/462 is de citeertitel gewijzigd per 1 december 2009 (Stb. 2008/341). Door Stb. 2009/585 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2010 (Stb. 2009/581).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2022 Wijziging 13-12-2021 Stb. 2021, 629 13-12-2021 Stb. 2021, 629
01-01-2021 Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 500 05-06-2020 Stb. 2020, 174 Inwtr. 1
30-06-2015 t/m 01-01-2015 Nieuw 18-06-2015 Stb. 2015, 242 18-06-2015 Stb. 2015, 242

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop het bij koninklijke boodschap van 3 juni 2019 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong tot wet is of wordt verheven en artikel I, onderdelen C, R, U en FF, van die wet in werking treedt.1)

Annuleren

Naar boven