Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten

Geraadpleegd op 30-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten
    Artikelen: 6, 6a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

Door Stb. 2009/462 is de citeertitel gewijzigd per 1 december 2009 (Stb. 2008/341). Door Stb. 2009/585 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2010 (Stb. 2009/581).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2015 Vervallen 18-06-2015 Stb. 2015, 242 18-06-2015 Stb. 2015, 242
01-01-2015 Wijziging 06-10-2014 Stb. 2014, 348 06-10-2014 Stb. 2014, 348
19-06-2013 t/m 01-01-2013 Wijziging 05-06-2013 Stb. 2013, 212 05-06-2013 Stb. 2013, 212
01-01-2010 Wijziging 15-12-2009 Stb. 2009, 585 15-12-2009 Stb. 2009, 581 Inwtr. 1
01-12-2009 Wijziging 31-10-2009 Stb. 2009, 462 18-08-2008 Stb. 2008, 341 Inwtr. 2
01-11-2006 Nieuwe-regeling 30-10-2006 Stb. 2006, 526 30-10-2006 Stb. 2006, 526

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (bevorderen participatie jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning) (Stb. 2009/580) in werking treedt.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in werking treedt.2)
Naar boven