Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 2005/2006

[Regeling vervallen per 11-03-2017.]
Geldend van 10-11-2006 t/m 10-03-2017

Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 2005/2006

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 3, vierde lid, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-03-2017]

De in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, onder 2° en 3°, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen bedoelde wisselkoersen worden vastgesteld overeenkomstig de gegevens vermeld in de als bijlage bij dit besluit gevoegde koerscorrectie- en prijsindexcijfertabel 2005/2006.

Artikel 2

[Vervallen per 11-03-2017]

De in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, onder 2° en 3°, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen bedoelde prijsindexcijfers worden vastgesteld overeenkomstig de gegevens vermeld in de als bijlage bij dit besluit gevoegde koerscorrectie- en prijsindexcijfertabel 2005/2006.

Artikel 3

[Vervallen per 11-03-2017]

  • 2 De breuk is niet kleiner dan 1.

Artikel 4

[Vervallen per 11-03-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2005.

Artikel 5

[Vervallen per 11-03-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 2005/2006.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Bijlage

[Vervallen per 11-03-2017]

Koerscorrectie- en prijsindexcijfertabel 2005/2006

[Vervallen per 11-03-2017]

Koerscorrectie 2005/2006

Maand

 

september 2005

0,505

oktober 2005

0,505

november 2005

0,505

december 2005

0,505

januari 2006

0,505

februari 2006

0,505

maart 2006

0,505

april 2006

0,505

mei 2006

0,505

juni 2006

0,505

juli 2006

0,505

augustus 2006

0,505

Prijsindexcijfer 2005/2006

Maand

 

september 2005

236,2

oktober 2005

236,0

november 2005

235,6

december 2005

234,3

januari 2006

233,7

februari 2006

234,5

maart 2006

236,4

april 2006

237,2

mei 2006

237,2

juni 2006

236,6

juli 2006

236,4

augustus 2006

237,6

Terug naar begin van de pagina