Besluit aflevering Franse AOC-Wijn nieuwe oogst 2006

[Regeling materieel uitgewerkt per 10-11-2007.]
[Regeling vervallen per 03-05-2014.]
Geldend van 04-11-2006 t/m 02-05-2014

Besluit aflevering Franse AOC-Wijn nieuwe oogst 2006

De voorzitter van het Productschap Wijn heeft,

gelet op de artikelen 3, 4, en 7 van de Verordening W aflevering Franse AOC-wijn nieuwe oogst 2003,

op 26 oktober 2006 het volgende besluit genomen.

Artikel 1

[Vervallen per 03-05-2014]

In afwijking van het bepaalde in artikel 3 van de Verordening W aflevering Franse AOC-wijn nieuwe oogst 2003 is het de ondernemer toegestaan Franse AOC-wijn van het oogstjaar 2006 in flesverpakking te vervoeren vanaf 9 november 2006, 8:00 uur, onder voorbehoud van aflevering aan de detailhandel.

Artikel 2

[Vervallen per 03-05-2014]

In afwijking van het bepaalde in artikel 4, eerste lid van Verordening W aflevering Franse AOC-wijn nieuwe oogst 2003 is het de ondernemer toegestaan Franse AOC-wijn van het oogstjaar 2006 in bulk te vervoeren vanaf 16 oktober 2006, 8:00 uur.

Artikel 3

[Vervallen per 03-05-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot met 16 oktober 2006.

Den Haag, 26 oktober 2006

Th.A.M. Meijer

voorzitter

Terug naar begin van de pagina