Besluit vaststelling subsidieplafond 2007 Subsidieregeling convenanten arbeidsomstandigheden

[Regeling vervallen per 03-04-2008.]
Geldend van 01-01-2007 t/m 02-04-2008

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 oktober 2006, Directie Arbeidsomstandigheden, nr. ARBO/PAC/2006/82081, houdende vaststelling van het subsidieplafond 2007 zoals bedoeld in de Subsidieregeling convenanten arbeidsomstandigheden

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 9 van de Subsidieregeling convenanten arbeidsomstandigheden;

Besluit:

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 oktober 2006

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,

H.A.L. van Hoof

Terug naar begin van de pagina