Wijzigingsregeling Subsidieregeling publieke gezondheid voor het jaar 2007

[Regeling vervallen per 01-10-2012.]
Geldend van 04-11-2006 t/m 30-09-2012

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 oktober 2006, nr. PG/ZP-2715962, houdende wijziging van de Subsidieregeling publieke gezondheid ten behoeve van het jaar 2007

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet volksgezondheidssubsidies;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 01-10-2012]

Op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn verleend of vastgesteld op basis van de Subsidieregeling publieke gezondheid, is de Subsidieregeling publieke gezondheid van toepassing zoals deze luidde voor de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel III

[Vervallen per 01-10-2012]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Artikel I, onderdeel J, tweede lid, en onderdeel Q werken terug tot en met 1 januari 2006.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina