Algemeen, aspectgebied Formeel Recht, intrekking diverse beleidsbesluiten

[Regeling vervallen per 01-12-2006.]
Geldend van 03-11-2006 t/m 30-11-2006

Algemeen, aspectgebied Formeel Recht, intrekking diverse beleidsbesluiten

De Minister van Financiën heeft het volgende besloten:

In dit besluit wordt een aantal besluiten inzake de Algemene wet rijksbelastingen ingetrokken. Het betreft intrekkingen omdat de desbetreffende besluiten hun belang hebben verloren.

1. In te trekken beleidsbesluiten

[Vervallen per 01-12-2006]

De volgende besluiten worden ingetrokken omdat zij hun belang verloren hebben.

Nummer

Datum

Verkorte inhoud

Toelichting

AFZ94/4519M

21-07-1995

Fiscaal uitvoeringsbeleid en standpuntbepalingen

achterhaald

RTB2001/1917

15-06-2001

Fiscaal uitvoeringsbeleid en standpuntbepalingen

achterhaald

CPP2004/382M

25-02-2004

Laatste dag voor tijdige betaling 2004

achterhaald

DGB2002/194M

19-02-2002

Automatische voorlopige aanslagregeling

achterhaald

RTB2001/1327M

28-03-2001

Maatregelen in verband met de mond- en klauwzeercrisis

achterhaald

RTB2001/2465M

21-06-2001

Maatregelen in verband met de mond- en klauwzeercrisis

achterhaald

AFZ91/4498

17-06-1991

Klachtenregeling Belastingdienst

achterhaald door (AWB) wetgeving

AFZ96/3312M

17-12-1996

Verwerking bezwaarschriften over niet beslechte fiscale kwesties

achterhaald door wetgeving

AFZ97/754M

07-03-1997

Verwerking bezwaarschriften over niet beslechte fiscale kwesties

achterhaald door wetgeving

RTB2001/1433M

04-04-2001

Afhandeling verzoeken vergoeding kosten van bezwaar

achterhaald

RTB2001/2140M

01-06-2001

Afhandeling verzoeken vergoeding kosten van bezwaar

achterhaald door wetgeving

AFZ93/3133M

03-05-1993

Voorschrift Fiscaalstrafrechtelijke bepalingen

rechtstreekse wetstoepassing/achterhaald door nieuwe regelgeving

DGB2003/6058M

17-11-2003

Terugvordering fiscale faciliteit en tonnageregeling Nederlandse sleepboten

achterhaald

2. Inwerkingtreding (en vervaldatum)

[Vervallen per 01-12-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 december 2006.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 oktober 2006

De

Minister

van Financiën,
namens deze:
de

Directeur-Generaal Belastingdienst

,

J. Thunnissen

Terug naar begin van de pagina