Wet ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 16-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 31-12-2023

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 6.4

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel advisering planschadeverzoeken
  Artikel: 5
 2. Wet ruimtelijke ordening
  Artikel: 6.6

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 6.1

 1. Wet luchtvaart
  Artikel 8.31
 2. Tracéwet
  Artikelen 20d, 22
 3. Spoedwet wegverbreding
  Artikel 17
 4. Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening
  Artikel 9.1.10
 5. Waterwet
  Artikelen 7.12a, 7.16
 6. Crisis- en herstelwet
  Artikelen 2.15, 2.19
 7. Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
  Artikel 7v

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Intrekking-regeling 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113 Alg. 1
01-07-2008 Wijziging 22-05-2008 Stb. 2008, 180 30938 16-06-2008 Stb. 2008, 227
Nieuwe-regeling 20-10-2006 Stb. 2006, 566 28916 16-06-2008 Stb. 2008, 227

Opmerkingen

 1. Artikelen 4.1, 4.22, 4.25 en 5.1 van Stb. 2020/172 bevatten overgangsrecht m.b.t.deze wijziging.1)

Annuleren

Naar boven