Wet ruimtelijke ordening

[Regeling vervalt per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 07-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 4.2

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit elektronische publicaties
 2. Besluit ruimtelijke ordening

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 4.1

  Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

  1. Wet ruimtelijke ordening
   Artikel 10.1

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-07-2021)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-01-2024 Intrekking-regeling 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113 Alg. 1
  01-07-2021 Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 262 35218 01-04-2021 Stb. 2021, 176
  01-07-2008 Wijziging 29-05-2008 Stb. 2008, 197 31295 16-06-2008 Stb. 2008, 227
  Wijziging 22-05-2008 Stb. 2008, 180 30938 16-06-2008 Stb. 2008, 227
  Nieuwe-regeling 20-10-2006 Stb. 2006, 566 28916 16-06-2008 Stb. 2008, 227

  Opmerkingen

  1. Artikelen 4.1, 4.22, 4.25, 4.103, 4.109, en 5.1 van Stb. 2020/172 bevatten overgangsrecht m.b.t.deze wijziging.1)
  Naar boven