Wet ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 25-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 4.1a

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 4.1

  Verwijzingen naar Hoofdstuk 4

  1. Wet ruimtelijke ordening
   Artikel 10.1

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-07-2021)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-01-2024 Intrekking-regeling 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113 Alg. 1
  01-11-2014 Wijziging 21-06-2012
  samen met
  15-05-2013
  Stb. 2012, 306
  samen met
  Stb. 2013, 189
  32821
  samen met
  33222
  03-10-2014 Stb. 2014, 358
  01-10-2012 Nieuw 21-06-2012 Stb. 2012, 306 32821 24-08-2012 Stb. 2012, 391 Alg. 2

  Opmerkingen

  1. Artikelen 4.1, 4.22, 4.25, 4.108 en 5.1 van Stb. 2020/172 bevatten overgangsrecht m.b.t.deze wijziging.1)
  2. Artikel IV van Stb. 2012/306 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
  Naar boven