Wet ruimtelijke ordening

[Regeling vervalt per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 05-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.35

Informatie geldend op 01-07-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Beleidsregels voor aanhouding meldingen ex art. 9b, derde lid, Elektriciteitswet 1998

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  1. Wet ruimtelijke ordening
    Artikelen 10.1, 10.3

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Intrekking-regeling 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113 Alg. 1
01-10-2010 Wijziging 25-03-2010
samen met
18-03-2010
Stb. 2010, 142
samen met
Stb. 2010, 135
31953
samen met
32127
10-06-2010 Stb. 2010, 231 Alg. 2
Wijziging 18-03-2010 Stb. 2010, 135 32127 10-06-2010 Stb. 2010, 231
01-07-2010 Wijziging 18-03-2010 Stb. 2010, 135 32127 20-05-2010 Stb. 2010, 197
Wijziging 17-12-2009 Stb. 2010, 20 31755 20-05-2010 Stb. 2010, 197
31-03-2010 Wijziging 18-03-2010 Stb. 2010, 135 32127 18-03-2010
samen met
18-03-2010
samen met
24-03-2010
Stb. 2010, 135
samen met
Stb. 2010, 136
samen met
Stb. 2010, 137
Inwtr. 3
15-07-2009 t/m 01-07-2008 Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 297 31750 25-06-2009 Stb. 2009, 297
01-07-2008 Wijziging 29-05-2008 Stb. 2008, 197 31295 16-06-2008 Stb. 2008, 227 Alg. 5
Wijziging 22-05-2008 Stb. 2008, 180 30938 16-06-2008 Stb. 2008, 227 Alg. 4
Nieuwe-regeling 20-10-2006 Stb. 2006, 566 28916 16-06-2008 Stb. 2008, 227

Opmerkingen

  1. Artikelen 4.1, 4.22, 4.25 en 5.1 van Stb. 2020/172 bevatten overgangsrecht m.b.t.deze wijziging.1)
  2. Abusievelijk is op het eerste lid een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.2)
  3. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2010/135 gesteld op 1 januari 2010.3)
  4. Abusievelijk is op het eerste lid, onderdeel b, een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.4)
  5. Abusievelijk voegt het Staatsblad een tweede lid 8 toe.5)
Naar boven