Wet ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 15-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.33

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Crisis- en herstelwet
  Artikel: 2.19a
 2. Elektriciteitswet 1998
  Artikel: 9f
 3. Invoeringswet Waterwet
  Artikel: 2.16a
 4. Onteigeningswet
  Artikel: 77
 5. Wet ruimtelijke ordening
  Artikelen: 3.34, 3.36a, 8.3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 3.6.2

 1. Crisis- en herstelwet
  Artikel 2.19a

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Wet ruimtelijke ordening
  Artikelen 10.1, 10.3

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Intrekking-regeling 12-02-2020 Stb. 2020, 172 34986 05-04-2023 Stb. 2023, 113 Alg. 1
01-10-2010 Wijziging 25-03-2010 Stb. 2010, 142 31953 10-06-2010 Stb. 2010, 231
01-07-2010 Wijziging 17-12-2009 Stb. 2010, 20 31755 20-05-2010 Stb. 2010, 197
15-07-2009 t/m 01-07-2008 Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 297 31750 25-06-2009 Stb. 2009, 297
01-07-2008 Wijziging 29-05-2008 Stb. 2008, 197 31295 16-06-2008 Stb. 2008, 227
Wijziging 22-05-2008 Stb. 2008, 180 30938 16-06-2008 Stb. 2008, 227 Alg. 2
Nieuwe-regeling 20-10-2006 Stb. 2006, 566 28916 16-06-2008 Stb. 2008, 227

Opmerkingen

 1. Artikelen 4.1, 4.22, 4.25 en 5.1 van Stb. 2020/172 bevatten overgangsrecht m.b.t.deze wijziging.1)
 2. Abusievelijk is op het eerste lid, onderdeel b, een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.2)
Naar boven